• Cilji Usposabljanja

    • Seznaniti s temeljnimi pojmi projektnega vodenja
    • Spodbuditi razumevanje povezave med projekti in strategijo razvoja podjetja
    • Na konkretnem primeru prikazati razvoj projekta od snovanja do zaključka in analize projekta, vključno s prikazom nekaterih slabosti pri projektnem vodenju
    • Seznaniti z možnostmi pridobivanja nepovratnih sredstev za razpisane tekoče projekte
    • Usposobiti udeležence za uspešno prijavo na razpisane projekte

Moodle Theme by NewSchool Learning