• Cilji usposabljanja

    • Razumeti pomen ustvarjalnosti in inovativnosti za podjetje.
    • Spoznati tehnike spodbujanja in motiviranja ustvarjalnosti.
    • Spoznati managerske vidike obvladovanja inovativnosti.

Moodle Theme by NewSchool Learning