• IZVEDENO!

  Cilji Usposabljanja

  • spoznati kaj je tržno naravnano podjetje
  • spoznati proces razvoja novega proizvoda in njegov življenjski ciklus
  • spoznati pomen nakupnega vedenja potencialnih kupcev lesnih izdelkov
  • seznaniti se s tem, kako spremljati dogajanja v konkurenčnem okolju podjetja in kako reagirati ob spremembah
  • naučiti se analizirati priložnosti, ki se pojavijo na trgu in ukrepati v skladu s strategijo podjetja
 • IZVEDENO!

  Cilji usposabljanja

  • Podati znanja na področju sejemskega nastopanja in promocije
  • Pridobiti znanje iz konkretnih primerov dobrih praks
  • Dvigniti nivo sejemskega nastopanja za doseganje poslovnih ciljev
 • Cilji usposabljanja

  • will help the trainee to comprehend the the philosophy and methods  of the marketing and specially the Marketing service, also  the stage for the development of products (design, production, evaluation).
  • Aims to transfer to the trainees the particular characteristics of advertising and publicity of products as well as the methodology for the planning and implementation of marketing strategy.

Moodle Theme by NewSchool Learning