Tehnologija lepljenja lesa (dousposabljanje proizvodnih delavcev)
(Tehnologija1)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Cilji usposabljanja

  • seznanitev z lastnostmi različnih materialov uporabljenih kot lepljenec in lastnostmi različnih vrst lepil
  • seznanitev s tehnološko- tehnični parametri procesov lepljenja lesa in njihovi medsebojni vplivi  pri oblikovanju lepilne vezi in nastanku trdnosti lepilnega spoja
  • spodbuditi povezovanje znanja tehnologije lepljenja s primeri lepljenj v znanem okolju (podjetje)
  • spodbuditi razumevanje ekološke zavesti in osebne odgovornosti do malomarnega ravnanja ob nepravilnih postopkih  lepljenja

Ta predmet zahteva ključ za vpis

Moodle Theme by NewSchool Learning