Razvoj in trženje izdelkov
(Trženje)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

IZVEDENO!

Cilji Usposabljanja

  • spoznati kaj je tržno naravnano podjetje
  • spoznati proces razvoja novega proizvoda in njegov življenjski ciklus
  • spoznati pomen nakupnega vedenja potencialnih kupcev lesnih izdelkov
  • seznaniti se s tem, kako spremljati dogajanja v konkurenčnem okolju podjetja in kako reagirati ob spremembah
  • naučiti se analizirati priložnosti, ki se pojavijo na trgu in ukrepati v skladu s strategijo podjetja

Ta predmet zahteva ključ za vpis

Moodle Theme by NewSchool Learning