Razvoj poslovne informatike in informatizacija poslovanja
(IKT)

Cilji usposabljanja

  • spoznati sodobna (poslovna) informacijska orodja, storitve in pristope
  • razumeti sestavo IS in poznati algoritem uvajanja IS
  • seznaniti se s sodobnimi pristopi (in orodji) prenove in optimizacije poslovanja


Moodle Theme by NewSchool Learning