Vodenje projektov in pridobivanje nepovratnih sredstev
(Projekti1)

Cilji Usposabljanja

  • Seznaniti s temeljnimi pojmi projektnega vodenja
  • Spodbuditi razumevanje povezave med projekti in strategijo razvoja podjetja
  • Na konkretnem primeru prikazati razvoj projekta od snovanja do zaključka in analize projekta, vključno s prikazom nekaterih slabosti pri projektnem vodenju
  • Seznaniti z možnostmi pridobivanja nepovratnih sredstev za razpisane tekoče projekte
  • Usposobiti udeležence za uspešno prijavo na razpisane projekte


Moodle Theme by NewSchool Learning