Razvoj Kadrov
(Kadri-1)

Cilji usposabljanja

  • Udeleženci bodo na delavnici dobili možnost vpogleda v temeljna področja razvoja kadrov.
  • Pridobili bodo osnovna znanja s tega področja, imeli bodo možnost oceniti stanje na področju razvoja kadrov v lastnem podjetju ter spoznati in delno preizkusili ključna načela pri razvijanju kompetenc, avtonomnosti in vzpodbujanju motivacije zaposlenih.


Moodle Theme by NewSchool Learning