Management ustvarjalnosti in inovativnosti
(Inovativnost-1)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Cilji usposabljanja

  • Razumeti pomen ustvarjalnosti in inovativnosti za podjetje.
  • Spoznati tehnike spodbujanja in motiviranja ustvarjalnosti.
  • Spoznati managerske vidike obvladovanja inovativnosti.

Ta predmet zahteva ključ za vpis

Moodle Theme by NewSchool Learning