Učinkovita vodstvena komunikacija s sodelavci
(Motiviranje-1)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

IZVEDENO!

Cilji usposabljanja

  • Ozavestiti pomen kakovostnega vodenja za uspešnost podjetij.
  • Informirati in ozavestiti  vodje, katere so njihove vodstvene funkcije.
  • Ozavestiti vodje kako pomembno je motiviranje sodelavcev za uspešnost vodstvenega procesa.
  • Usposobiti vodje za motiviranje sodelavcev skozi različne funkcije vodenja
  • Informirati vodje o možnih načinih ocenjevanja uspešnosti sodelavcev.

Ta predmet zahteva ključ za vpis

Moodle Theme by NewSchool Learning